Prawo karne skarbowe

Penal fiscal law

2023L

Kod przedmiotu29NJ-PKS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, C.H. Beck, 2014r. 2) V. Konarska-Wrzosek, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer, 2012 r. 3) I. Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, 2017 r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi