Prawo karne wykonawcze

Criminal Executory Law

2023Z

Kod przedmiotu29NJ-PKW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze, C.H. Beck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi