Prawo konfliktów zbrojnych

Law of Military Conflicts

2024Z

Kod przedmiotu29NJ-PKZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Janusz-Pawletta , Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej , 2013 2) Z. Falkowski; M. Marcinko; D. Rafał Bugajski, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , 2014 3) E. Karska, Odpowiedzialność państwa za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi