Prawo międzynarodowe publiczne

International public law

2022Z

Kod przedmiotu29NJ-PMP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Białocerkiewicz, Prawo Międzynarodowe Publiczne. Zarys wykładu, UMK, 2007 2) L. Antonowicz,, Podręcznik prawa międzynarodowego, Lexis Nexis., 2006 3) Zawidzka-Łojek A. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, C.H.Beck, 2018, s. 357 4) Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, 2017 , s. 726
Literatura uzupełniająca
Uwagi