Przedmiot specjalizacyjny

2024L

Kod przedmiotu29NJ-PNS-PSP4L-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Autor wybrany przez prowadzącego, Literatura przdstawiona przez prowadzącego na zajęciach, Prawnicze, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi