Przedmiot specjalizacyjny

2024Z

Kod przedmiotu29NJ-PNS-PSP4Z-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wskazany przez prowadzącego, Prowadzący zajęcia podaje na pierwszych zajęciach wykaz literatury podstawowej odpowiedniej do nauczanego przedmiotu. , Prawnicze, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi