Przedmiot specjalizacyjny

2025L

Kod przedmiotu29NJ-PNS-PSP5L-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wskazany przez prowadzącego, Literatura przedstawiona przez prowadzącego zajecia, Prawnicze, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi