Przedmiot specjalizacyjny

2025Z

Kod przedmiotu29NJ-PNS-PSP5Z-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaWłaściwa dla danej dyscypliny.
Literatura uzupełniająca
Uwagi