Fakultet

2021L

Kod przedmiotu29NJ-PNS-R1F-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Zirk, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamyczek, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi