Seminarium

Masters seminar

2024L

Kod przedmiotu29NJ-PNS-SEMR4-L
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, t. brak, Kolonia Limited, 2009, s. 71 2) Radosław Zenderowski, Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, CeDeWu, 2007/08, s. 121
Literatura uzupełniająca
Uwagi