Seminarium

Masters seminar

2024Z

Kod przedmiotu29NJ-PNS-SEMR4-Z
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, t. brak , Wrocław, 2009, s. całość 2) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, t. brak , Helion, 2011, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi