Postępowanie administracyjne

Administrative proceedings

2023Z

Kod przedmiotu29NJ-POSTAD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 1-784 2) M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, C. H. Beck, 2020 3) P. Krzykowski (red.), A. Skóra (red.), T. Majer (red.), Podstawowe instytucje postępowania administracyjnego, UWM w Olsztynie, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi