Postępowanie cywilne I

Civil law procedure I

2024Z

Kod przedmiotu29NJ-POSTCYWI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lapierre Jerzy, Weitz Karol, Resich Zbigniew, Misiuk-Jodłowska Teresa, Jodłowski Jerzy, "Postępowanie cywilne" , Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 688
Literatura uzupełniająca
Uwagi