Postępowanie karne II

Criminal proceedings II

2023L

Kod przedmiotu29NJ-POSTKARII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman,, Polskie postępowanie karne , Wolters Kluwer, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański,, , Proces karny. Zarys systemu,, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi