Prawo pracy I

Labour law I

2023Z

Kod przedmiotu29NJ-PPI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Teresa Liszcz, Prawo pracy, Wolters Kluwer, 2020 2) Małgorzata Gersdorf, Eliza Maniewska, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski , Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi , Wolters Kluwer, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi