Prawo pracy II

Labour law II

2023L

Kod przedmiotu29NJ-PPII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ludwik Florek, Prawo pracy, Beck, 2017 2) Teresa Liszcz, Prawo pracy, LexisNexis, 2016 3) Ludwik Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi