Prawo podatkowe

Tax law

2024L

Kod przedmiotu29NJ-PPOD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, 2018, s. 347-630 2) Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOIK, 2008, s. 207-308 3) Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, 2013, s. 500-620 4) Olesińska A., Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, TNOiK, 2007, s. 29-150
Literatura uzupełniająca
Uwagi