Prawo administracyjne I

Administrative law I

2022Z

Kod przedmiotu29NJ-PRAWADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer , 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi