Prawo cywilne I

Civil law I

2022Z

Kod przedmiotu29NJ-PRAWCYW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, , "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej" , t. 1, LexisNexis , 2016, s. 688 2) E. Gniewek, "Prawo rzeczowe", t. 1, C.H. Beck, 2016, s. 367
Literatura uzupełniająca
Uwagi