Prawo kanoniczne

Canon law

2021L

Kod przedmiotu29NJ-PRAWKAN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Podstawowa terminologia z zakresu prawa kanonicznego 2. Papież jako głowa Państwa Watykańskiego i Kościoła Katolickiego 3. Przygotowanie prawne do małżeństwa kanonicznego 4. Zawarcie i ustanie małżeństwa kanonicznego 5. Elementy materialne i formalne skargi powodowej 6. Struktura i kompetencje sądownictwa kościelnego 7. Elementy prawa majątkowego 8. Prawa i obowiązki wiernych świeckich,ĆWICZENIA:1. Źródła prawa kanonicznego 2. Struktura terytorialna i administracyjna Kościoła w Polsce 3. Elementy prawa cywilnego a prawo do sakramentów i sakramentaliów 4. Zarys kanonicznego prawa karnego 5. Etapy procesu o nieważność małżeństwa 6. Rodzaje kanonicznych pism procesowych 7. Nauczanie religii katolickiej w szkołach publicznych w Polsce 8. Urzędy sądowe
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pawluk Tadeusz, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn , 1985-1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi--