Prawo konstytucyjne I

Constitutional law I

2022Z

Kod przedmiotu29NJ-PRAWKON
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Garlicki Leszek , Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu , t. brak , Warszawa , 2017, s. 515 2) Granat Mirosław, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, t. brak, Warszawa , 2014, s. 391
Literatura uzupełniająca
Uwagi