Prawo konstytucyjne II

Constitutional law II

2022L

Kod przedmiotu29NJ-PRAWKONS
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, 2015, s. 17-409
Literatura uzupełniająca
Uwagi