Prawo administracyjne II

Administrative law II

2022L

Kod przedmiotu29NJ-PRAWOADM
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi