Prawo cywilne II

Civil law II

2022L

Kod przedmiotu29NJ-PRAWOCYW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gniewek, "Prawo rzeczowe", C.H. Beck, 2016, s. 367 2) T. Smyczyński, "Prawo rodzinne i opiekuńcze", C.H. Beck, 2016, s. 400
Literatura uzupełniająca
Uwagi