Prawo rzymskie II

Roman law II

2021L

Kod przedmiotu29NJ-PRAWORZYII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria powszechna państwa i prawa, łacina klasyczna, prawoznawstwo
Wymagania wstępneOgólna wiedza historyczna, wiedza o państwie i prawie. Umiejętność definiowania problemu. Umiejętność argumentacji. Znajomość terminologii prawniczej i podstaw gramatyki łacińskiej.
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Prawo rzeczowe - wybrane zagadnienia 2. Źródła zobowiązań i klasyfikacje zobowiązań. Wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego. 3. Rzymski proces prywatny.,ĆWICZENIA:1. Elementy prawa rzeczowego. Pojęcie i podziały rzeczy. Posiadanie i jego ochrona w prawie rzymskim. Własność. Służebności i inne ograniczone prawa rzeczowe. 2. Zobowiązania. Pojęcie, przedmiot, podmiot, treść stosunku zobowiązaniowego. Źródła zobowiązań i klasyfikacje zobowiązań. Wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego 3. Quasi kontrakty, kontrakty, quasi delikty, delikty jako źródła zobowiązań. 4. Prawo spadkowe. Ogólna charakterystyka, podstawowe pojęcia. Chronologiczny rozwój rzymskiego prawa spadkowego.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi w zakresie prawa prywatnego (definicje i sentencje). Nauczenie studenta odpowiedniej krytycznej analizy informacji oraz umiejętności poszukiwania odpowiedniej literatury fachowej. Nabycie umiejętności samodzielnej analizy problemu prawnego (kazusy). Nabycie kompetencji do praktycznego zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej (test problemowy).
Literatura podstawowa1) Wiesław Litewski, Prawo rzymskie prywatne,, LexisNexis, 2003nn 2) M. i J. Zabłoccy, "Ustawa XII tablic. Tekst-Tłumaczenie-Objaśnienia" , Liber, 2000 3) Gaius, "Instytucje, w tłum. W. Rozwadowskiego", , ArsBoni et Aequi, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi