Prawo rolne

Agricultural law

2024L

Kod przedmiotu29NJ-PRAWROL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Czechowski, Prawo rolne, t. 1, LexisNexis, 2017, s. 601 2) Julian Krzyżanowski, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce, t. 1, CeDeWu, 2018, s. 213
Literatura uzupełniająca
Uwagi