Prawo rodzinne i opiekuńcze

Family and Guardianship Law

2022Z

Kod przedmiotu29NJ-PRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, (8 wyd.), t. cały, C.H. Beck, 2016, s. 361 2) J.M. Łukasiewicz (red.), Instytucje prawa rodzinnego. Praktyczny komentarz. Wzory pism i dokumenty, Wolters Kluwer, 2014 3) AA.VV., Prawo cywilne. Zbiór przepisów, Wolters Kluwer, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi