Proseminarium

Introductory seminar

2023L

Kod przedmiotu29NJ-PROSEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Kwaśniewska,, K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe, Bydgoszcz 2010., Bydgoszcz, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi