Prawo spadkowe

Law of succession

2022L

Kod przedmiotu29NJ-PRS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Skowrońska-Bocian , Prawo spadkowe , t. i, C.H. Beck, 2016, s. 232 2) P. Księżak , Prawo spadkowe , t. 1, Wolters Kluwer , 2017 , s. 503
Literatura uzupełniająca
Uwagi