Prawo Unii Europejskiej

European Union Law

2025Z

Kod przedmiotu29NJ-PUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Galster, Podstawy Prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, TNOIK, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi