Sądownictwo administracyjne

Administrative courts

2024Z

Kod przedmiotu29NJ-SADADM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer Polska, 2020, s. -- 2) T. Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, t. 1, Wolters Kluwer Polska, 2017, s. -- 3) M. Kopacz, Wymagania formalne skargi i ich ocena w postępowaniu sądowoadministracyjnym, t. 4, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2016, s. 21-34
Literatura uzupełniająca
Uwagi