Teoria i filozofia prawa

Theory and philosophy of law

2024Z

Kod przedmiotu29NJ-TIFP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Zirk–Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa,, Lexis, 2011 2) L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Lexis, 2002 3) A.Zienkiewicz, Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement. Studium teoretycznoprawne., DIFIN, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi