Współczesne kultury prawne

Contemporary legal cultures

2025Z

Kod przedmiotu29NJ-WSK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne , Zakamycze, 2007 2) R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Zakamycze, 2001 3) H. Rot, Główne kultury prawne współczesnego świata, Znak, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi