Kontrola w administracji publicznej

Inspection in Public Administration

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-KAP
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi