Język obcy II

2021L

Kod przedmiotu37-00-30-NJ-II
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sierocka, Halina, Legal English, C.H. Beck, 2014 2) Funk, Hermann; Kuhn, Christina; i in., studio [express], Cornelsen, 2017 3) Ślęzak, Agnieszka; Tokarczyk, Olga, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi