Łacińska terminologia prawnicza

Latin term of law

2021L

Kod przedmiotu37-24-ns-p-lac-18
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCzytanie i akcentowanie. Materiał gramatyczno - leksykalny. Zwroty i sentencje prawnicze
Opis wykładówIA:Czytanie i akcentowanie. Materiał gramatyczno - leksykalny. Zwroty i sentencje prawnicze.
Cel kształcenia
Literatura podstawowaKalinkowski S., Wojtczak - Szyszkowski J. A., Iure et legibus. Język łaciński dla studentów prawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2005. Rezler J., Język łaciński dla prawników,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. Rominkiewicz J., Żeber I., Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. Zajadło J., Łacińska terminologia prawnicza, Lex, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca
Uwagi