Cyberprzestępczość i jej zwalczanie

Counteracting of Cybercrime

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-CJZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, C.H.Beck, 2013 2) Wojciech Kasprzak, Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Difin, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi