Ergonomia

Ergonomics

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Batogowska A., Podstawy ergonomii. , Wyd. WSP Olsztyn, 1998 2) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy., Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 4) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów., Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2006
Literatura uzupełniająca1) Ujma-Wąsowicz K., wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Ergonomia w architekturze., 2005r., tom 2) Kowal E., wyd. Wyd. PWN, Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii., 2002r., tom
Uwagi