Etyka dla prawników

Ethics for lawyers

2021L

Kod przedmiotu29SJ-ETYKADLAPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceetyka
Wymagania wstępnepodstawowa znajomość elementów systemów wetycznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Etyka – główne problemy, zagadnienia, wybrane kierunki. 2. Etyka a moralność. Etyka opisowa. Etyka normatywna. Metaetyka. 3. System etyczny - normy moralne, oceny moralne, wzory osobowe, dylematy moralne, sankcje moralne, funkcje etyki. Rozwój moralny człowieka. 4. Aksjologia – pojęcie, rodzaje wartości, hierarchia wartości, modele życia, podstawowe zagadnienia. 5. Etyka zawodowa. Pojęcie etyki prawniczej, zawodu zaufania prawniczego, deontologia, kodeksy etyki prawniczej. Relacja norm etyki zawodowej do norm prawnych. 6. Zasady etyki prawniczej - zaufanie, integralność moralna i zawodowa, niezależność i niezawisłość, bezstronność, staranność i odpowiedzialność. 7. Relacja pomiędzy prawnikiem i klientem – modele, rozwiązywanie dylematów zawodowych i moralnych. 8. Właściwości personalne prawnika (prawnicza osobowość) a wykonywanie roli zawodowej. 9. Prawnik fighter vs. prawnik peacemaker, prawno-etyczne ujęcie instytucji przeprosin, przebaczenia, pojednania, obecnych w polskim prawie karnym i prawie cywilnym oraz w opanowywaniu sporów prawnych. 10. Terapeutyczny i transformatywny wymiar prawa. 11. Etyka prawnicza a sukces i satysfakcja zawodowa oraz profesjonalizm prawnika.,ĆWICZENIA:1. Etyka zawodu radcy prawnego. 2. Etyka zawodu adwokata. 3. Etyka zawodu sędziego. 4. Etyka zawodu prokuratora. 5. Etyka zawodu notariusza. 6. Etyka zawodu komornika. 7. Etyka zawodu doradcy podatkowego. 8. Etyka zawodu mediatora. 9 Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodach prawniczych.
Cel kształceniaZaznajomienie z podstawowymi elementami systemów etycznych oraz z zasadami deontycznymi wybranych grup zawodowych prawwników
Literatura podstawowa1) P. Skuczyński i S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa, 2013 2) H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) J. Maxwell, Etyka, 2010r., tom
Uwagi