Kryminalistyka

Criminalistics

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-KRYM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W.Kasprzak, Kryminalistyka, Zarys sytemu , Difin, 2015 2) B. Hołyst, Kryminalistyka, LexisNexis, 2013 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych,, Wyd. Łośgraf, 2011 4) W. Kędzierski, G. Kędzierska,, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wyd. WSPol., 2011 5) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi