Kryminologia

Criminology

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-KRYMIN
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Hołyst, "Kryminologia" , Lexis Nexis, 2016 2) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi