Laboratorium sądowe II

Court laboratory II

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-LABII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, ,, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi