Łacińska terminologia prawnicza

Latin term of law

2021L

Kod przedmiotu29SJ-LAC-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kalinkowski S., Wojtczak - Szyszkowski J. A., Iure et legibus. Język łaciński dla studentów prawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, 2005 2) Rezler J., Język łaciński dla prawników, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 3) Rominkiewicz J., Żeber I., Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi