Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska

International and National Environmental Law

2024L

Kod przedmiotu29SJ-MKPOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szymańska U., Zębek E., , Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014, s. 206
Literatura uzupełniająca
Uwagi