Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Prawo sutorskie i prawa pokrewne. Komentarz, C.H.Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi