Prawo bankowe

Banking Law

2024L

Kod przedmiotu29SJ-PBAN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gronkiewicz-Waltz, Prawo bankowe - Komentarz, BEck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi