Postępowanie cywilne II

Civil law procedure II

2024L

Kod przedmiotu29SJ-PCYWII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Zieliński , Postępowanie cywilne. Kompendium, C.H.Beck, 2017 2) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi