Prawo cywilne - zobowiązania II

Civil law – obligations II

2023L

Kod przedmiotu29SJ-PCZII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, C.H. Beck, 2017, s. 387 2) E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe , C.H. Beck, 2018, s. 227
Literatura uzupełniająca
Uwagi