Prawo dyplomatyczne i konsularne

Diplomatic and Consular Law

2022L

Kod przedmiotu29SJ-PDIK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia, CH Beck, 2011 2) Sawicki S., Prawo konsularne, Lexis Nexis, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi