Prawo finansowe I

Finance law I

2023Z

Kod przedmiotu29SJ-PFINI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anna Jurkowska- Zeidler, Andrzej Drwiłło,, System prawnofinansowy Unii Europejskiej,,, Wolters Kluwer, 2017, s. 484 2) Artur Nowak - Far,, Prawo publiczne i prawo finansowe,,, C.H.Beck,, 2017, s. 550
Literatura uzupełniająca
Uwagi